P. Josef Michalčík C.Ss.R

Bůh se stává člověkem

Bůh se stává člověkem

Leave review
Bůh se stává člověkem, aby poz...
Číst více
Otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil

Otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil

Leave review
Bůh Otec je jiný, než naši tát...
Číst více
Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit

Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit

Leave review
Ježíš učí své učedníky vzájemn...
Číst více
Pomoz mi, Pane!

Pomoz mi, Pane!

Leave review
Modlitba královny Ester o zách...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

Leave review
O posledním soudu, láska k bli...
Číst více
Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Leave review
Ježíš vstupuje do vod Jordánu,...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více
Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přij...
Číst více

Myšlenka dne

Nechat se uzdravit Ježíšem k oslavě Boha

Nechat se uzdravit Ježíšem k oslavě Boha

Leave review
Ježíš uzdravuje němého, je pomlouván farizeji, že mocné skutky koná mocí Zé...
Číst více
Život pro naši duši

Život pro naši duši

Leave review
Ježíš uzdravuje vleklou nemoc ženy, křísí z mrtvých Jairovu dceru.
Číst více
Boží volání

Boží volání

Leave review
Ježíš povolává celníka Matouše za apoštola
Číst více
Nechat se uzdravit Ježíšem a odpouštět bližním

Nechat se uzdravit Ježíšem a odpouštět bližním

Leave review
Ježíš odpouští hříchy ochrnulému a uzdravuje ho z nemoci jako důkaz o svém ...
Číst více