P. Josef Michalčík C.Ss.R

Hřích - jádro temnoty naší duše

Hřích - jádro temnoty naší duše

Leave review
Prvotní hřích Adama a Evy zasa...
Číst více
Odevzdat své temnoty Ježíšovi

Odevzdat své temnoty Ježíšovi

Leave review
Život kolem nás má vliv na naš...
Číst více
Člověk stvořen k věčné lásce

Člověk stvořen k věčné lásce

Leave review
Člověk stvořen na obraz Boha. ...
Číst více
Boží pozvání k životu a naše odpověď

Boží pozvání k životu a naše odpověď

Leave review
Podobenství o pozvaných hostec...
Číst více
Co jsou to exericicie

Co jsou to exericicie

Leave review
Duchovní cvičení nebo-li exerc...
Číst více
Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Leave review
Ježíš vstupuje do vod Jordánu,...
Číst více
Pokloňme se Ježíši svým životem

Pokloňme se Ježíši svým životem

Leave review
Tři mudrci, pohanští mágové, s...
Číst více
Adventní obnova - prohloubení osobní modlitby

Adventní obnova - prohloubení osobní modlitby

Leave review
Povzbuzení k prohloubení osobn...
Číst více

Myšlenka dne

Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Leave review
Ježíš odpouští hříchy kající ženě ve farizeově domě a učí farizeje Šimona k...
Číst více
Přijmout Boží pozvání

Přijmout Boží pozvání

Leave review
Neochota židů uvěřit v Ježíše jako mesiáše
Číst více
Vstát k věčnému životu v životě pozemském

Vstát k věčnému životu v životě pozemském

Leave review
Ježíš křísí z mrtvých naimského mládence a projevuje tak velké milosrdenstv...
Číst více
Nevidíme, ale věříme

Nevidíme, ale věříme

Leave review
Ježíš uzdravuje sluhu římského setníka, a tak reaguje na hlubokou víru a po...
Číst více
Maria - hvězda mořská

Maria - hvězda mořská

Leave review
Památka jména Panny Marie
Číst více
Pane, dej nám milost lásky k nepřátelům

Pane, dej nám milost lásky k nepřátelům

Leave review
Ježíš mluví o lásce k nepřátelům - jako projev Boží lásky a moci v nás.
Číst více
Učit se rozjímavé modlitbě

Učit se rozjímavé modlitbě

Leave review
Ježíš po celonoční modlitbě si volí dvanáct apoštolů a pak přijímá zástupy...
Číst více
Bůh má moc uzdravit naše srdce

Bůh má moc uzdravit naše srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje člověka s ochrnulou rukou a učí farizeje, aby z náboženství...
Číst více
Boží přikázání vychází z Božího milosrdenství

Boží přikázání vychází z Božího milosrdenství

Leave review
Boží přikázání a milosrdenství
Číst více
Nejbolestnější půst

Nejbolestnější půst

Leave review
Ježíš vysvětluje, v čem záleží skutečný půst
Číst více
Nechat se uzdravit Ježíšem k Boží slávě

Nechat se uzdravit Ježíšem k Boží slávě

Leave review
Ježíš udravuje všechny neduhy a vyhání démony. Hlásá evangelium k Boží sláv...
Číst více
Bůh miluje každého člověka

Bůh miluje každého člověka

Leave review
Ježíš nebyl přijat svými blízkými a známými v Nazaretě. Dokonce ho chtěli z...
Číst více