P. Josef Michalčík C.Ss.R

Ježíš - Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha

Ježíš - Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha

Leave review
Ježíš je poslán pro naši spásu...
Číst více
Přijmout Ježíše do svého života

Přijmout Ježíše do svého života

Leave review
Ježíš mluví o svědectví, které...
Číst více
Božím zákonem je milosrdenství a odpuštění

Božím zákonem je milosrdenství a odpuštění

Leave review
Ježíš uzdravuje člověka, který...
Číst více
Modlit se v pokoře srdce

Modlit se v pokoře srdce

Leave review
V modlitbě a pokoře prosit o B...
Číst více
Rozeznávat Boží působení od mámení démonů

Rozeznávat Boží působení od mámení démonů

Leave review
Ježíš vysvětluje, že uzdravuje...
Číst více
Přijmout Boží zákony

Přijmout Boží zákony

Leave review
Ježíš přichází naplnit desater...
Číst více
Vstanu a půjdu k svému otci

Vstanu a půjdu k svému otci

Leave review
Podobenství o marnotratném syn...
Číst více
Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Leave review
Podobenství o správci vinice a...
Číst více

Duchovní slovo

Pronásledovaný Ježíš

Pronásledovaný Ježíš

Leave review
Předpověď nenávisti židů vůči Pánu Ježíši. Velmi přesný popis důvodu nenávi...
Číst více
Zvěstování Páně - obnovit svou věrnost Bohu

Zvěstování Páně - obnovit svou věrnost Bohu

Leave review
Zvěstování Panně Marii narození Božího Syna Ježíše.
Číst více
Svatý Josef - trpělivě plnit Boží vůli

Svatý Josef - trpělivě plnit Boží vůli

Leave review
Sv. Josef, který vychovával Ježíše, byl muž spravedlivý. Spravedlivý v bibl...
Číst více
Otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil

Otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil

Leave review
Bůh Otec je jiný, než naši tátové. Dává šanci ještě i tehdy, kdyby to naši ...
Číst více