P. Josef Michalčík C.Ss.R

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přij...
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžen...
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoš...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé...
Číst více
Povýšení svatého kříže

Povýšení svatého kříže

Leave review
Pán Ježíš vysvětluje Nikodémov...
Číst více
Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy své...
Číst více
Pán můj a Bůh můj

Pán můj a Bůh můj

Leave review
Tomáš nevěřil, že apoštolové v...
Číst více
Pana Maria, prostřednice všech milostí

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Leave review
Památka Panny Marie, prostředn...
Číst více

Myšlenka dne

Naslouchat Božím prorokům a měnit svůj život

Naslouchat Božím prorokům a měnit svůj život

Leave review
Uvěřit Bohu na základě života a slova jeho proroků
Číst více
Bůh přichází vhod i nevhod

Bůh přichází vhod i nevhod

Leave review
Bůh dává všemožné možnosti a výzvy k obrácení, aby byli od člověka přijatel...
Číst více
Advent - Bůh čeká na náš příchod

Advent - Bůh čeká na náš příchod

Leave review
Ježíš nás vybízí, abychom k němu přišli s důvěrou v jeho pomoc
Číst více
Advent - Ježíš přichází jako dobrý pastýř

Advent - Ježíš přichází jako dobrý pastýř

Leave review
Ježíš - dobrý pastýř
Číst více