P. Josef Michalčík C.Ss.R

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení dí...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více
Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 4. část

Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 4. část

Leave review
Přednáška: Přátelství s Bohem ...
Číst více
Slavnost všech svatých - být šťastným i v utrpení

Slavnost všech svatých - být šťastným i v utrpení

Leave review
Prosme naše svaté, ať se za ná...
Číst více
Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 3. část

Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 3. část

Leave review
Přednáška: Maria nás v krizový...
Číst více
Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 2. část

Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 2. část

Leave review
Přednáška: Maria nás učí rados...
Číst více
Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 1. část

Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 1. část

Leave review
Učme se na základě Boží milost...
Číst více
Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy své...
Číst více

Myšlenka dne

Vykročit za Ježíšem zmrtvýchvstalým

Vykročit za Ježíšem zmrtvýchvstalým

Leave review
Ježíš zmrtvýchvstalý se potřetí zjevuje apoštolům u tiberiadského jezera a ...
Číst více
Evangelium - svědectví apoštolů o Ježíši zmrtvýchvstalém

Evangelium - svědectví apoštolů o Ježíši zmrtvýchvstalém

Leave review
Zmrtvýchvstalý Ježíš se zjevuje apoštolům a dalším učedníkům
Číst více
Bůh nás volá jménem

Bůh nás volá jménem

Leave review
Ježíš zmrtvýchvstalý se zjevuje Maří Magdaléně u prázdného hrobu. Posílá pa...
Číst více
Ježíš je s námi v Písmu a Eucharistii

Ježíš je s námi v Písmu a Eucharistii

Leave review
Ježíš zmrtvýchvstalý provází emauzské učedníky a dává se poznávat při lámán...
Číst více