P. Josef Michalčík C.Ss.R

Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé...
Číst více
Povýšení svatého kříže

Povýšení svatého kříže

Leave review
Pán Ježíš vysvětluje Nikodémov...
Číst více
Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy své...
Číst více
Pán můj a Bůh můj

Pán můj a Bůh můj

Leave review
Tomáš nevěřil, že apoštolové v...
Číst více
Pana Maria, prostřednice všech milostí

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Leave review
Památka Panny Marie, prostředn...
Číst více
Malá křížová cesta

Malá křížová cesta

Leave review
Obrazy křížové cesty z tasovic...
Číst více
Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Leave review
Velký pátek - den, kdy zemřel ...
Číst více
Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Leave review
Ježíš myje nohy svým apoštolům...
Číst více

Myšlenka dne

Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Leave review
Ježíš odpouští hříchy kající ženě ve farizeově domě a učí farizeje Šimona k...
Číst více
Přijmout Boží pozvání

Přijmout Boží pozvání

Leave review
Neochota židů uvěřit v Ježíše jako mesiáše
Číst více
Vstát k věčnému životu v životě pozemském

Vstát k věčnému životu v životě pozemském

Leave review
Ježíš křísí z mrtvých naimského mládence a projevuje tak velké milosrdenstv...
Číst více
Nevidíme, ale věříme

Nevidíme, ale věříme

Leave review
Ježíš uzdravuje sluhu římského setníka, a tak reaguje na hlubokou víru a po...
Číst více