P. Josef Michalčík C.Ss.R

Rozhodování se pro řeholní život

Rozhodování se pro řeholní život

Leave review
Duchovní postní obnova pro dor...
Číst více
Den co den být s Ježíšem

Den co den být s Ježíšem

Leave review
Ježíš řekl: "Kdo není se mnou,...
Číst více
Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Leave review
Ježíš nám zjevuje milosrdné sr...
Číst více
Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Leave review
Ježíš je hladový po naplnění B...
Číst více
Světlo ukřižovaného Krista zachraňující člověka

Světlo ukřižovaného Krista zachraňující člověka

Leave review
Ježíšova poslušnost Otci až k ...
Číst více
Žít Boží lásku, abychom byli ve světle

Žít Boží lásku abychom byli ve světle

Leave review
Životem každodenní lásky podle...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

Leave review
O posledním soudu, láska k bli...
Číst více
Ježíš - světlo našeho života

Ježíš - světlo našeho života

Leave review
Ježíš je světlem našeho života...
Číst více

Myšlenka dne

Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Leave review
Ježíš odpouští hříchy kající ženě ve farizeově domě a učí farizeje Šimona k...
Číst více
Přijmout Boží pozvání

Přijmout Boží pozvání

Leave review
Neochota židů uvěřit v Ježíše jako mesiáše
Číst více
Vstát k věčnému životu v životě pozemském

Vstát k věčnému životu v životě pozemském

Leave review
Ježíš křísí z mrtvých naimského mládence a projevuje tak velké milosrdenstv...
Číst více
Nevidíme, ale věříme

Nevidíme, ale věříme

Leave review
Ježíš uzdravuje sluhu římského setníka, a tak reaguje na hlubokou víru a po...
Číst více
Maria - hvězda mořská

Maria - hvězda mořská

Leave review
Památka jména Panny Marie
Číst více
Pane, dej nám milost lásky k nepřátelům

Pane, dej nám milost lásky k nepřátelům

Leave review
Ježíš mluví o lásce k nepřátelům - jako projev Boží lásky a moci v nás.
Číst více
Učit se rozjímavé modlitbě

Učit se rozjímavé modlitbě

Leave review
Ježíš po celonoční modlitbě si volí dvanáct apoštolů a pak přijímá zástupy...
Číst více
Bůh má moc uzdravit naše srdce

Bůh má moc uzdravit naše srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje člověka s ochrnulou rukou a učí farizeje, aby z náboženství...
Číst více