Duchovní slovo audio video

Prosme s Marií o jednotu křesťanů

Prosme s Marií o jednotu křesťanů

Leave review
Panna Maria je Matka jednoty k...
Číst více
Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Leave review
Ježíš vstupuje do vod Jordánu,...
Číst více
Vánoce - pokorně prosit Ježíše o očištění z hříchů

Vánoce - pokorně prosit Ježíše o očištění z hříchů

Leave review
Ježíš uzdravuje malomocného. U...
Číst více
Zjevení Páně - proměna našeho srdce přijetím Ježíše

Zjevení Páně - proměna našeho srdce přijetím Ježíše

Leave review
Zjevení Páně - tři mudrci od v...
Číst více
Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví ...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše prováz...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé...
Číst více

Myšlenka dne

Vykročit za Ježíšem

Vykročit za Ježíšem

Leave review
Ježíš volá Matouše, aby opustil jistoty svého života a přijal jistoty život...
Číst více
Ježíš uzdravuje naše svědomí

Ježíš uzdravuje naše svědomí

Leave review
Ježíš uzdravuje duši od hříchů i tělo od nemoci. Dává nám jasné znamení o s...
Číst více
Pravé svědectví o Bohu

Pravé svědectví o Bohu

Leave review
Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho kněžím jako svědectví o své Božské ...
Číst více
Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Leave review
Ježíš uzdravuje všechny nemocné v Kafarnau a odchází uzdravovat a hlásat ev...
Číst více