Duchovní slovo audio video

Mé ovce slyší můj hlas a ony jdou za mnou

Mé ovce slyší můj hlas a ony jdou za mnou

Leave review
Ježíš - Dobrý pastýř
Číst více
Modleme se k Bohu před každou prací

Modleme se k Bohu před každou prací

Leave review
Modlitbou se sjednocujeme s Bo...
Číst více
Jedinou cestou k Bohu je láska darovaná Bohem

Jedinou cestou k Bohu je láska darovaná Bohem

Leave review
Ježíš se nám dává poznávat jak...
Číst více
Ježíš je tu pro nás, abychom měli věčný život

Ježíš je tu pro nás, abychom měli věčný život

Leave review
Ježíš mluví o tom, že je Synem...
Číst více
Boží slovo je světlem v temnotách našeho života

Nechme se naplnit Božím uzdravením a láskou

Leave review
Nemocný, který trpěl nemocí 38...
Číst více
Boží slovo je světlem v temnotách našeho života

Boží slovo je světlem v temnotách našeho života

Leave review
Ježíš uzdravuje umírajícího sy...
Číst více
Zvěstování Páně - Bůh přichází ke každému z nás

Zvěstování Páně - Bůh přichází ke každému z nás

Leave review
Zvěstování Páně, Maria přijímá...
Číst více
Odpouštějme a bude nám odpuštěno

Odpouštějme a bude nám odpuštěno

Leave review
V podobenství o nemilosrdném s...
Číst více

Myšlenka dne

Modlit se v pokoře srdce

Modlit se v pokoře srdce

Leave review
V modlitbě a pokoře prosit o Boží odpuštění, nevyvyšovat se nad druhé a dru...
Číst více
Které přikázání je první ze všech?

Které přikázání je první ze všech?

Leave review
Miluj Boha z celého srdce, z celé duše a celou svou silou. Miluj bližního, ...
Číst více
Rozeznávejme Boží působení od mámení démonů

Rozeznávejme Boží působení od mámení démonů

Leave review
Ježíš vysvětluje, že uzdravuje od démonických sil Boží mocí. Ježíšovi nepřá...
Číst více
Přijímejme Boží zákony

Přijímejme Boží zákony

Leave review
Ježíš přichází naplnit desatero novým přikázáním lásky
Číst více