Duchovní slovo audio video

Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Leave review
Mít odvahu obdarovat druhé i v...
Číst více
Nyní je čas k našemu obrácení

Nyní je čas k našemu obrácení

Leave review
Bůh nám nyní projevuje svou př...
Číst více
Člověk se modlí jak žije a žije tak, jak se modlí

Člověk se modlí jak žije a žije tak, jak se modlí

Leave review
Modlitbou se prohlubuje náš vz...
Číst více
Buďme připraveni na Ježíšův příchod

Buďme připraveni na Ježíšův příchod

Leave review
Boží příchod na tuto zem bude ...
Číst více
Děkujme Bohu za jeho uzdravující přítomnost

Děkujme Bohu za jeho uzdravující přítomnost

Leave review
Buďme Bohu vděční za jeho milo...
Číst více
S láskou nasyťme Boží hlad v našich bližních

S láskou nasyťme Boží hlad v našich bližních

Leave review
Ježíš touží, abychom vyšli vst...
Číst více
Odpuštění je cestou k uzdravení

Odpuštění je cestou k uzdravení

Leave review
Rozhodnutí odpustit druhému je...
Číst více
Bůh je dárcem všech dobrých darů

Bůh je dárcem všech dobrých darů

Leave review
Nedávejme ničemu a nikomu před...
Číst více

Myšlenka dne

Vykročit za Ježíšem zmrtvýchvstalým

Vykročit za Ježíšem zmrtvýchvstalým

Leave review
Ježíš zmrtvýchvstalý se potřetí zjevuje apoštolům u tiberiadského jezera a ...
Číst více
Evangelium - svědectví apoštolů o Ježíši zmrtvýchvstalém

Evangelium - svědectví apoštolů o Ježíši zmrtvýchvstalém

Leave review
Zmrtvýchvstalý Ježíš se zjevuje apoštolům a dalším učedníkům
Číst více
Bůh nás volá jménem

Bůh nás volá jménem

Leave review
Ježíš zmrtvýchvstalý se zjevuje Maří Magdaléně u prázdného hrobu. Posílá pa...
Číst více
Ježíš je s námi v Písmu a Eucharistii

Ježíš je s námi v Písmu a Eucharistii

Leave review
Ježíš zmrtvýchvstalý provází emauzské učedníky a dává se poznávat při lámán...
Číst více