Ježíš Nazaretský - Pán nad přírodními zákony

Duchovní slovo

Boží království je blízko

Boží království je blízko

Leave review
Ježíšova předpověď o událostech, které předcházejí konec světa nás vedou k ...
Číst více
Svátek sv. Ondřeje - ihned opusťme to, co nám brání jít za Kristem

Svátek sv. Ondřeje - ihned opusťme to, co nám brání jít za Kristem

Leave review
Na cestě k Bohu a k bližním se nenechme rozptylovat zbytečnostmi a hned se ...
Číst více
Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Leave review
V čase zkoušky a pronásledování Bůh dá sílu našim slovům, činům i naší mysl...
Číst více
Bůh je naším zastáncem

Bůh je naším zastáncem

Leave review
Snažme se o život ve světle Božího slova a Bůh bude naším zastáncem ve svíz...
Číst více

 

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: "Přeplavme se na druhý břeh!" Rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: "Mistře, je ti to jedno, že hyneme?" Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: "Mlč! Buď zticha!" A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: "Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?" Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou: "Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?" (Mk 4,35-41)


Jiný evangelista, sv. Jan, v prologu svého evangelia říká:

"Na počátku bylo Slovo,

to Slovo bylo u Boha,

to Slovo bylo Bůh.

To bylo na počátku u Boha.

Všechno povstalo skrze ně

a bez něho nepovstalo nic, co jest." (Jan 1,1-3)

V tom dnešním příběhu se nám Ježíš z Nazareta představuje jako Slovo, které proniká celý vesmír. Ježíš je ten, komu je podřízena příroda. On jako živé, věčně trvalé Slovo Otce, jako ten, který je viditelným výrazem Boží podstaty, dal zákony hmotnému i duchovnímu světu. Vysloveným příkazem zastavuje vichry a nás vybízí, abychom v něj věřili.

Pán světa viditelného i neviditelného, ten, kterému je vložena všechna moc na nebi i na zemi, se ke každému z nás něžně sklání a zve nás k osobnímu dialogu, k přátelství, ke společnému sdílení života a k následování jeho způsobu chování se k druhým. Ježíšova vláda není despotickou mocí nějakého tyrana. Ježíš vládne jako tichý a pokorný srdcem a vede nás k pokoji duše, k plnosti života. Naslouchejme mu a následujme ho.


Pane Ježíši Kriste, vládce nad světem,

vkládám ti do rukou můj život,

všechny mé obavy i tiché strachy,

všechny nezodpovězené otazníky,

zvláště ty nejpalčivější, kterým se raději vyhýbám,

protože na ně neumím odpovědět.

Také ti předkládám všechny bouře mého života,

zvláště ty události, které ohrožují můj věčný život,

který jsi mi daroval.

Dej, ať se k tobě utíkám s vroucí důvěrou,

ať v tebe věřím a ať si tě zamiluji věčnou láskou. Amen.

Duchovní slovo

Boží království je blízko

Boží království je blízko

Leave review
Ježíšova předpověď o událostech, které předcházejí konec světa nás vedou k ...
Číst více
Svátek sv. Ondřeje - ihned opusťme to, co nám brání jít za Kristem

Svátek sv. Ondřeje - ihned opusťme to, co nám brání jít za Kristem

Leave review
Na cestě k Bohu a k bližním se nenechme rozptylovat zbytečnostmi a hned se ...
Číst více
Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Leave review
V čase zkoušky a pronásledování Bůh dá sílu našim slovům, činům i naší mysl...
Číst více
Bůh je naším zastáncem

Bůh je naším zastáncem

Leave review
Snažme se o život ve světle Božího slova a Bůh bude naším zastáncem ve svíz...
Číst více