Ježíš Nazaretský - Pán nad přírodními zákony

Duchovní slovo

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Leave review
Popeleční středou začíná postní období, které vyústí v oslavu Ježíšova zmrt...
Číst více
Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více

 

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: "Přeplavme se na druhý břeh!" Rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: "Mistře, je ti to jedno, že hyneme?" Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: "Mlč! Buď zticha!" A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: "Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?" Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou: "Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?" (Mk 4,35-41)


Jiný evangelista, sv. Jan, v prologu svého evangelia říká:

"Na počátku bylo Slovo,

to Slovo bylo u Boha,

to Slovo bylo Bůh.

To bylo na počátku u Boha.

Všechno povstalo skrze ně

a bez něho nepovstalo nic, co jest." (Jan 1,1-3)

V tom dnešním příběhu se nám Ježíš z Nazareta představuje jako Slovo, které proniká celý vesmír. Ježíš je ten, komu je podřízena příroda. On jako živé, věčně trvalé Slovo Otce, jako ten, který je viditelným výrazem Boží podstaty, dal zákony hmotnému i duchovnímu světu. Vysloveným příkazem zastavuje vichry a nás vybízí, abychom v něj věřili.

Pán světa viditelného i neviditelného, ten, kterému je vložena všechna moc na nebi i na zemi, se ke každému z nás něžně sklání a zve nás k osobnímu dialogu, k přátelství, ke společnému sdílení života a k následování jeho způsobu chování se k druhým. Ježíšova vláda není despotickou mocí nějakého tyrana. Ježíš vládne jako tichý a pokorný srdcem a vede nás k pokoji duše, k plnosti života. Naslouchejme mu a následujme ho.


Pane Ježíši Kriste, vládce nad světem,

vkládám ti do rukou můj život,

všechny mé obavy i tiché strachy,

všechny nezodpovězené otazníky,

zvláště ty nejpalčivější, kterým se raději vyhýbám,

protože na ně neumím odpovědět.

Také ti předkládám všechny bouře mého života,

zvláště ty události, které ohrožují můj věčný život,

který jsi mi daroval.

Dej, ať se k tobě utíkám s vroucí důvěrou,

ať v tebe věřím a ať si tě zamiluji věčnou láskou. Amen.

Duchovní slovo

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Leave review
Popeleční středou začíná postní období, které vyústí v oslavu Ježíšova zmrt...
Číst více
Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více