Nevidíme, ale věříme

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více

Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: „Je toho hoden, abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu.“ Ježíš šel s nimi. Když už byl nedaleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu `jdi', a jde, a jinému `přijď', a přijde, a svému služebníkovi `udělej to', a udělá to.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil: „Říkám vám: Ani v izraelském (národě) jsem nenašel takovou víru!“ Když se pak poslové vrátili do domu, shledali, že ten služebník je zdráv. (Lk 7,1-10)


V našich nejistotách, ve starostech o naše blízké a v těžkých situacích ještě jakoby více chceme Boha vnímat, vidět, cítit jeho blízkost a moc, zakoušet v hloubi duše pokoj vyvěrající z pociťování Boží dobroty. Ve skutečnosti je tomu však jinak. Často nic necítíme, jsme ve své psychice zasaženi nějakou negativní událostí, nevnímáme, že by Bůh pomáhal, nebo byl milosrdný.

A právě v těchto okamžicích "necitelnosti", Boží vzdálenosti, prázdnoty můžeme s vírou volat, prosit, aniž bychom Boha vnímali. Ten setník věděl, že Ježíš je právě ve městě. Poslal k němu prosebníky, aby se za něj přimluvili. Pak poslal ještě další posly ve vědomí své nehodnosti. Tento pokorný přístup a hluboká víra v Boží milosrdenství byla také důvodem Ježíšova obdivu. Říman, z pohledu Židů pohan a nevěrec, měl hlubší víru v Ježíše jako Božího Syna, než mnozí Ježíšovy učedníci.


Prosme našeho Pána za naše blízké, které máme rádi. Prosme ho s pokornou vírou ve vědomí, že on je Bůh a může všechno. Zcela se odevzdejme Ježíšovi do rukou i s problémem, který nás tíží, aby se o to mohl postarat v jeho lásce a v jeho moci.


Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více