Mezinárodní svatoklementská pěší pouť

Duchovní slovo

Prosme s Marií o jednotu křesťanů

Prosme s Marií o jednotu křesťanů

Leave review
Panna Maria je Matka jednoty křesťanů.
Číst více
Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Leave review
Ježíš vstupuje do vod Jordánu, aby se ponořil do temnoty našich hříchů a po...
Číst více
Vánoce - pokorně prosit Ježíše o očištění z hříchů

Vánoce - pokorně prosit Ježíše o očištění z hříchů

Leave review
Ježíš uzdravuje malomocného. Uzdravuje nemocné zástupy a modlí se na osamoc...
Číst více
Zjevení Páně - proměna našeho srdce přijetím Ježíše

Zjevení Páně - proměna našeho srdce přijetím Ježíše

Leave review
Zjevení Páně - tři mudrci od východu se přicházejí poklonit královskému dít...
Číst více

Dne 6. července 2019 se uskutečnila mezinárodní pěší pouť k sv. Klementu Hofbauerovi. K pěší pouti z Vídně do Tasovic, na které se účastnili věřící z Rakouska, se z Jaroslavic přidali také poutníci z farnosti Hrádek a z Tasovic. Doprovázel je pan farář z Hrádku P. Pavel Sobotka. Také se k pouti z Jaroslavic do Tasovic přidala polská mládež z Lublinu.

Kromě pěších poutníků do Tasovic dorazila skupina poutníků na kolech. Kromě rakouského redemptoristy to byli také studenti z Ukrajiny se svým rektorem.

Pouť z Jaroslavic se začala v 9 hodin ranní modlitební bohoslužbou, kde se na střídačku modlilo nebo zpívalo německo-česky. Pak se poutníci společně vydali do Tasovic, průvod poutníků nesl procesní kříž a modlili se růženec v češtině a němčině. V Tasovicích byla ve 13 hodin česko-německá mše svatá.

Hlavním celebrantem byl rakouský novokněz P. Richard Hansl. Na jeho "česko-německé primiční mši svaté" kázal redemptorista P. Dominic O'Toole. Na závěr mše svaté koncelebranti zakončili bohoslužbu v kapli sv. Klementa, na místě jeho narození. Věřící měli možnost obdržet také primiční požehnání od P. Richarda Hansla. Na této mši svaté se účastnili také místní věřící z Tasovic, Hodonic a Krhovic.

Po mši svaté se všichni společně setkali na občerstvení a přátelském popovídání si v klášterním sálu redemptoristů.

Tato pouť od hrobu sv. Klementa na místo jeho narození spojila a utužila přátelství mezi věřícími z Rakouska, Čech, Polska, Ukrajiny i Velké Británie. Věříme, že se toto přátelství bude i nadále utužovat.

Duchovní slovo

Prosme s Marií o jednotu křesťanů

Prosme s Marií o jednotu křesťanů

Leave review
Panna Maria je Matka jednoty křesťanů.
Číst více
Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Leave review
Ježíš vstupuje do vod Jordánu, aby se ponořil do temnoty našich hříchů a po...
Číst více
Vánoce - pokorně prosit Ježíše o očištění z hříchů

Vánoce - pokorně prosit Ježíše o očištění z hříchů

Leave review
Ježíš uzdravuje malomocného. Uzdravuje nemocné zástupy a modlí se na osamoc...
Číst více
Zjevení Páně - proměna našeho srdce přijetím Ježíše

Zjevení Páně - proměna našeho srdce přijetím Ježíše

Leave review
Zjevení Páně - tři mudrci od východu se přicházejí poklonit královskému dít...
Číst více