Přijmout Boží pozvání

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více

Ježíš řekl zástupům: "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe volají: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno, a říkáte: `Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkáte: `Je to žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!' A přece moudrost bude uznána za správnou ode všech rozumných lidí." (Lk 7,31-35)


Člověk, který nechce uvěřit, si vždy najde dostatek výmluv, tak jako farizeové a zákoníci v době Ježíšově. Pokud my sami se v něčem nechceme obrátit, zanechat špatné návyky, nepřesvědčí nás ani laskavé slovo, ani hrozba věčného zatracení.

Obrácení  je sice z velké části Boží milostí, ale také jeho pevnou součástí je naše svobodné "ano" Bohu.

Možná se neprohřešujeme ve velkých věcech. Mohou však být maličkosti, ve kterých se nechceme posunout směrem k Boží lásce - ať už je to z egoismu, nebo na základě svých představ o životě.

Zamysleme se, co si od nás přeje Bůh, co dobrého můžeme konat a nekonáme, od čeho špatného bychom se měli odvrátit. Přestaňme hledat výmluvy, nenechme se odradit strachem, že něco ztratíme. Vykročme za Kristem s ochotným srdcem následovat ho všude, kam nás zavolá.


Pane Ježíši, obdaruj mě, prosím, milostí odvahy zanechat svého egoismu,

obrátit se k tobě i ve věcech, které si držím pro sebe.

Otevři mé srdce pro tebe, ať se otevře také pro bližní. Amen.


Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více